Events mét impact en aantoonbaar resultaat

Wij willen organisatoren en hun faciliterende partners helpen om hun events en dienstverlening zo vorm te geven, dat ze optimaal van toegevoegde waarde zijn.
En dit aantoonbaar maken!

Een succesvol event voegt waarde toe voor alle betrokkenen. Dat gaat verder dan een goede beleving op de bijeenkomst zelf. Een geslaagd event stelt zowel de organisator als de deelnemers in staat hun doelstellingen te realiseren, of het nu gaat om (het bieden van) educatie, informatie, relatiebeheer, netwerken of een combinatie daarvan.

Onze visie

We geloven dat je de waarde van events kunt aantonen. Hiervoor is expertise nodig om te bepalen wat je moet meten en hoe.

Een eventevaluatie heeft waarde als helder is wat de doelstellingen van de bij de events betrokken stakeholders zijn, hoe die naar meetbare criteria te vertalen zijn én op welke manier daar vervolgens inzicht in verkregen kan worden

Alleen dan kun je de juiste vragen stellen die leiden tot aantoonbare waarde.

Onze aanpak

We helpen organisaties om heldere doelstellingen voor je event te formuleren en deze te vertalen naar wat wij noemen ‘Event Prestatie Indicatoren (EPI’s)’. Dit zijn de concrete, meetbare indicatoren om de waarde van je event aan te kunnen tonen.

We helpen je de eventevaluaties zodanig vorm te geven dat ze de juiste feedback én waardevolle ontwikkelinformatie opleveren (zowel organisatorisch als inhoudelijk).

Onze expertise

We koppelen onze kennis van evaluatietechnieken aan onze bijna 30 jaar ervaring met zowel het organiseren, accommoderen en faciliteren van congressen en events.
Ons advies maakt het verschil!

We ontzorgen onze opdrachtgevers volledig in de ontwikkeling, uitvoering en terugkoppeling van evaluaties en effectmetingen.  

Voor organisatoren

Heb je de verwachtingen van jouw deelnemers overtroffen? Zijn de doelstellingen van het congres of event gehaald? Kijken jouw stakeholders terug op een voor hen geslaagd evenement? Wat zijn de aantoonbare effecten van het event?
De antwoorden op deze vragen bepalen de waarde van een bijeenkomst. 

Lees meer over de voordelen en mogelijkheden die wij organisatoren bieden om inzicht te creëren met een professionele en effectieve evaluatie.

Voor accommodaties

Je bent een professionele speler in jouw vakgebied en stelt alles in het werk om dagelijks de best mogelijke service te bieden aan jouw opdrachtgevers en gasten. Je weet dat meer dan tevreden opdrachtgevers makkelijker bij jullie terugkomen voor een nieuwe boeking.

Heb je de verwachtingen van jouw opdrachtgever overtroffen? Zijn de doelstellingen van de bijeenkomst gehaald?
De antwoorden op deze vragen bepalen de toegevoegde waarde van jouw organisatie. 

Lees meer over de oplossingen die MeetingMonitor accommodaties biedt om een snelle en effectieve klantevaluatie te organiseren.

Voor toeleveranciers

In de bijeenkomsten die jij faciliteert streef je kwaliteit na, want je wil jouw opdrachtgevers én hun deelnemers een optimale ervaring bieden.Je weet dat meer dan tevreden opdrachtgevers, waar je echt toegevoegde waarde levert, leiden tot hechte partnerships.

Heb je de verwachtingen van jouw opdrachtgever overtroffen? Hoe goed heb jij  bijgedragen aan het realiseren van de doelstellingen van de bijeenkomsten? Waar liggen de kansen om nog meer van toegevoegde waarde te zijn? 
De antwoorden op deze vragen zijn de sleutel tot succes van jouw organisatie. 

Lees meer over de voordelen en oplossingen die wij toeleveranciers bieden voor een snelle en waardevolle klantevaluatie.

Wie zijn wij?

MeetingMonitor is onderdeel van Qmatters, een eigentijdse en onafhankelijke organisatie, gespecialiseerd in het meten en verbeteren van klantbeleving.

Via een onderscheidende aanpak in onderzoek, training, coaching en advies leveren we een bijdrage aan het duurzaam verbeteren van de beleving van deelnemers en andere stakeholders, en daarmee het imago van organisaties.

MeetingMonitor richt zich specifiek op de ondersteuning van organisaties in de meeting industrie om (online) bijeenkomsten met meer waarde te kunnen organiseren. Wij brengen de performance, beleving én impact objectief in kaart en tonen de waarde van elk event aan.