Heb je de verwachtingen van jouw deelnemers overtroffen?

Zijn de doelstellingen van de stakeholders van het congres of event gehaald?

Wat zijn de aantoonbare effecten van het event?

De antwoorden op deze vragen bepalen de waarde van een bijeenkomst.

Toegevoegde waarde creëren

Via onze evaluaties en effectmetingen brengen we helder in beeld hoe jouw deelnemers (en andere stakeholders) de bijeenkomst ervaren hebben en hoe waardevol het voor hen was. We creëren inzicht in wat men belangrijk vindt en in welke mate doelstellingen behaald zijn.

We ondersteunen en inspireren je daarbij van meetbaar formuleren van doelstellingen tot en met het inzichtelijk maken van de behaalde resultaten.
Ons doel is een optimale bijdrage te leveren aan het imago en rendement van jouw bijeenkomsten en jouw organisatie.

We zorgen er daarbij voor dat jij je kunt concentreren op het contact met de deelnemers en het realiseren van je doelstellingen, door al het werk rondom de pre- en post-event evaluaties en effectmetingen uit handen te nemen. Stel je eens voor hoeveel tijd je bespaart door niet zelf alle data te hoeven verzamelen en verwerken. Je krijgt snel de uitkomsten in kant-en-klare rapportages en heldere adviezen tot je beschikking, waarmee je direct verder kunt.

Beproefde methodiek

MeetingMonitor heeft een praktische methodiek ontwikkeld die eenvoudig inzicht geeft in de waarde van de verschillende onderdelen van jouw event. De logistieke en de inhoudelijke elementen worden zowel op het door jouw gewenste detailniveau gemeten, als terugvertaald naar handige totaalscores. Deze maken het mogelijk je events goed te vergelijken en ontwikkeling te monitoren.

Naast deze onderdelen zoomen we in de metingen ook in op de doelstellingen en verwachtingen van de stakeholders en de mate waarin deze gerealiseerd zijn.

Voor het objectief bepalen van de (meet-)doelstellingen en het in kaart brengen van de impact van jouw congres hanteren wij de uitgangspunten van de ROI Methodology van dr. Jack Philips. Zo zijn wij in staat om op alle gewenste niveaus te meten en resultaten inzichtelijk te maken.

In enkele stappen naar een complete feedback

In slechts enkele stappen naar een complete feedback.
We helpen je snel en efficiënt op weg naar waardevolle feedback voor jouw bijeenkomsten. We ontzorgen je maximaal en vragen daarom van jou slechts het volgende:

Z

Het gedetailleerde (congres-)programma

Z

Een korte intake om wensen en doelstellingen te inventariseren

Z

Het controleren en accorderen van de concept-vragenlijst

Z

Het aanleveren van het verzendbestand

Alle overige zaken nemen wij uit handen, van het ontwikkelen van de vragenlijst, de volledige uitvoering tot en met de dataverwerking en rapportage.

i

Heldere weergave vragenlijsten

Eenvoudig, laagdrempelig en volledig geschikt voor elk type apparaat.

Waardevolle informatie via kwantitatieve én kwalitatieve feedback.

Overzichtelijke rapportages….

Snel inzicht in actuele resultaten.

Overzichtelijke en direct presenteerbare maatwerkrapportages, afgestemd op de behoeften van de ontvangers.  

….en praktische adviezen

Inzicht in quick-wins en ontwikkelkansen.

Praktische, actiegerichte adviezen en suggesties, gericht op het optimaliseren van de efficiency en effectiviteit van jouw event.

w

Voor én door meeting professionals

Vanuit onze bijna 30 jaar ervaring met organiseren, accommoderen en faciliteren van events, ondersteunen we je van inhoudelijke doelstellingen tot advies.

Gericht op het vergroten van de waarde en impact van meetings, congressen en events.

Snel terugverdiend

Vanuit ons principe ‘doen wat nodig is’ geven wij eerlijk aan waar en wanneer wij waarde voor jou kunnen toevoegen.

Bespaar tijd op het bedenken, uitvoeren en rapporteren van evaluaties en houd jouw expertise en kostbare tijd beschikbaar voor focus op de organisatie en uitvoering van jouw bijeenkomsten.

Het resultaat telt!

Wij zijn volledig gefocust op het vergroten van de impact en rendement van jouw events! We ondersteunen je bij het volledige evaluatieproces.

Bel of email ons en we helpen je graag om de toegevoegde waarde van jouw meetings en events aan te tonen. 

Betrokken en op maat

Geen organisatie is gelijk. Daarom geloven wij ook niet in standaard onderzoek. We benaderen elke opdracht vanuit een blanco canvas. We vertrekken vanuit de visie en waarden van jouw organisatie, koppelen deze aan jouw doelstellingen en onze expertise. Zo creëren we samen het best passende onderzoek voor jouw evenement. 

Wij staan daarbij garant voor een zeer betrokken begeleiding, ondersteuning en service en we zijn “24/7” bereikbaar voor inhoudelijke of technische ondersteuning.